Organisationsutveckling

Vi utför analyser, rådgivning och genomför utvecklingsprogram för chefer, ledning, grupper/team och organisationer.


Analys:

Utifrån en analys ges förslag och stöd för att genomföra förändringar inom organisationsstruktur, kulturutveckling, internkommunikation, ledarutveckling - Coaching, Teambulding etc.


Rådgivning:

Inför och under förändrings- eller utvecklingsprocesser är rådgivning en väg för oss att stötta ledningsgrupper, projektgrupper eller team.

Rådgivningen sker ofta under en längre tid utifrån den genomförda analysen, som kan följas upp med samtal och observationer, samt utvärderingar. Att ha ett neutralt bollplank gör det lättare att se helheten och perspektiv som kan vara svårt att upptäcka när man själv sitter i en operativ funktion.


Organisationsutvecklingsprogram:

Vi hjälper givetvis till med att designa och genomföra olika typer av utvecklings-program. Områden som ofta berörs är ledarskap, organisationsstruktur, organisationskultur, gruppdynamik, prestationsutveckling, värderingar, visioner, mål, strategier och ständiga förbättringar.


För att förstå vad ni behöver är det nödvändigt att få information om er syn på nuläget. Skriv några rader om vad ni behöver hjälp med eller boka ett möte, maila till:


info@kulturarkitekterna.se

 
Exempel på:
Genomförande & implementering:

Högpresterande kulturer; identifiering av nuvarande kultur och utveckling av nya grundantaganden...

Fusioner, snabbväxande företag, hur kulturkrockar kan hanteras (se mer under övriga program)

Processutveckling; identifiering av värdebyggande flöden, effektivisering och synliggörande av värdebyggande processer. 

Ledarutveckling; i samband med förändringar - utvecklingsprogram i form av träning och coaching.


Team utveckling:

Effektiva ledningsgrupper; analys och utvecklingsstöd över tid...

Effektiva arbetsteam; analys och utvecklingsstöd över tid...
Org.utveckling
Led.utvecklingLU.html
Övr.programSpec_pr.html
CoachingCoach.html
ForskningResearch.html
OPI - analysOPI.html
AckrediteringCAP.html
Coach - IdrottSport.html
BöckerBooks.html